Dotacja PARP 3.4

Program: Działanie 3.4. Dotacja na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Cele projektu: Utrzymanie działalności gospodarczej przez okres trzech miesięcy

Wartość projektu: 183 491,31 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 100%

nr Umowy: POIR.03.04.00-24-0734/20-00