O Firmie


Firma "MINEC" została założona jako spółka cywilna w 1992 roku, następnie w maju w 1995 roku powstało Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych "MINEC" sp. z o. o. działające na podstawie Kodeksu Handlowego oraz wpisu do rejestru handlowego RHB 11950.

W skład Zarządu firmy "MINEC" wchodzą dwie osoby. Prezesem Spółki jest mgr inż. Andrzej Figna, absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, długoletni pracownik hutnictwa. W swej bogatej karierze przeszedł wszystkie szczeble zarządzania począwszy od stanowiska Mistrza, Kierownika Oddziału, Kierownika Wydziału Walcowni Blach Grubych, Głównego Mechanika oraz Kierownika Wydziału Walcowni Rur Huty Batory. W skład Zarządu wchodzi również mgr inż. Jerzy Grygier, absolwent Politechniki Wrocławskiej, od 40 lat związany z hutnictwem. W swej długoletniej karierze zawodowej pełnił szereg funkcji kierowniczych, w Wyższym Dozorze Huty Batory oraz w Walcowni Blach Grubych firmy Mittal Polska.

Kadrę Zarządzającą tworzą również:

Dr Ewa Figna, absolwentka Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, stopień doktora nadany przez Politechnikę Śląską w Gliwicach. Posiada uprawnienia budowlane do projektowania i nadzoru robót budowlanych w zakresie sieci i instalacji gazowej, co., wodno-kanalizacyjne, doświadczenie w zakresie utrzymania ruchu technicznego oraz prowadzenia inwestycji. Jest członkiem Śląskiej Izby Inżynierów Budowlanych. Jest autorką i współautorką kilkudziesięciu publikacji w zakresie technologii produkcji wody pitnej oraz procesów ozonowania wody i produktów ubocznych jej oczyszczania.

Zapraszamy do współpracy